Pic 01

Program
„Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Problem przemocy w rodzinie jest obecny od zawsze. Wiele razy przeprowadzane były próby pomocy takim osobom, jednak często bezskutecznie..

Pic 02

Program
Wspierający Rozwiązywanie Problemu Bezdomności

Osoby bezdomne są obecne w każdym miejscu na świecie. Społeczeństwo powinno być świadome problemu bezdomności i próbować z nim walczy, a także wspierać osoby bez dachu nad głową


Pic 02

Program
„Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”

W Polsce każdego roku marnuje się ponad dziewięć milionów ton jedzenia. Trudno jest sobie wyobrazić, jak wielu ludzi można by z tego wykarmi.