Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Życie osób z chorobami psychicznymi nie jest łatwe. Niesienie pomocy dla nich wymaga sporo czasu i uwagi. Główną instytucją, która niesie pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi są samorządy gmin. Rząd, aby wspomóc ich działania, stworzył program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.Zadaniem programu jest poprawa warunków życiowych osób chorych psychicznie poprzez dofinansowywanie samorządów gmin i innych instytucji zajmujących nimi. Program ma na celu aktywizację takich osób - zarówno psychiczną, fizyczną jak i społeczną. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane są różnego rodzaju usługi, na przykład uczenie umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia, zwłaszcza tych do spełniania podstawowych potrzeb życiowych; świadczenie usług lekarskich i zapewnienie miejsca do mieszkania. Opisywany program ma na celu udoskonalenie jakości tych usług oraz zwiększenie ich różnorodności. Program skupia się także na integrowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z innymi chorymi osobami, na przykład poprzez organizowanie zajęć i wyjazdów dla nich, a także na zapoznawanie ich ze środowiskiem, w którym żyją.

Opieka nad takimi osobami jest bardzo trudna. Aby się nimi zajmować potrzebnych jest wielu opiekunów i nauczycieli. Czasami zdarza się, że pracują oni charytatywnie, jednak w większości przypadków chcą otrzymać za to jakąś zapłatę. Program opłaca takie osoby.

Kiedy mówi się o osobach chorych psychicznie, to należy się także przyjrzeć ich rodzinom. To oni spędzają z nimi najwięcej czasu, poświęcają im najwięcej uwagi i to oni mają wiele trudności związanych z codziennym życiem z takimi osobami. Program wspiera te rodziny na przykład poprzez organizowanie spotkań terapeutycznych, przeprowadzanie kursów i szkoleń, jak się zajmować chorą psychicznie osobą oraz tworzenie grup wsparcia.