Program „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Problem przemocy w rodzinie jest obecny od zawsze. Wiele razy przeprowadzane były próby pomocy takim osobom, jednak często bezskutecznie. Kłopot leży w tym, że często ludzie doświadczający przemocy w domu nie przyznają się do tego, na przykład dlatego, że się boją lub że się tego wstydzą. Ważne jest uświadamianie społeczeństwa, że taki problem jest obecny wśród wielu rodzin, mimo że się o tym głośno nie mówi. Celem „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” jest przede wszystkim zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar, a także zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych do osób stosujących przemoc. Realizacja tych celów będzie się odbywała poprzez znajdywanie rodzin, które doświadczają przemocy i udzielenie im pełnej i profesjonalnej pomocy. Dodatkowo będą podnoszone kompetencje osób, które zajmują się rozwiązywaniem problemów w takich rodzinach. Program skupia się także na sprawcach przemocy w rodzinie - oddziałuje na nich.Często osoby, które w późniejszym życiu stosują przemoc w rodzinie, mają z nią do czynienia już w dzieciństwie, dlatego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” stawia na edukację dzieci i młodzieży na temat skutków stosowania przemocy. Zazwyczaj rodzina i otoczenie mają wpływ na zachowanie młodego człowieka w dorosłym życiu. Jeśli widzi on przemoc na co dzień w swoim domu, to później też ją stosuje. Program skupia się też na promowaniu wartości rodzinnych, aby młodzież mogła nauczyć się, jakie zachowania są właściwe i jak należy wychowywać dzieci bez użycia przemocy.Zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie wyznacza cztery nurty, które kierowane są do różnych grup osób. Pierwszy z nich to działania uprzedzające - kierowane są one do całego społeczeństwa, aby edukować je i zapobiegać niechcianym sytuacjom. Drugi to działania interwencyjne - są kierowane do ofiar i sprawców przemocy. Ofiarom pomaga wyjść z traumy, poradzić sobie z tym, co się stało, a sprawców izoluje i poucza. Kolejny nurt to działania wspierające - psychologiczne i terapeutyczne, które kierowane są do ofiar. Ostatni z nurtów to działania korekcyjno - edukacyjne, które kierowane są do sprawców, aby wyeliminować u nich szkodliwe zachowania i nauczyć tego, że nie można stosować przemocy wśród najbliższych ani wśród innych.

Jeśli chodzi o ofiary przemocy w rodzinie, to najczęściej są to kobiety i dzieci. Dzieci są najbardziej bezbronne, ponieważ boją się porozmawiać o tym z kimkolwiek. Kobiety natomiast są zastraszane przez swoich partnerów i też wolą nikomu nic nie mówi. Program chce pokonać w nich poczucie strachu i sprawi, by odważyły się mówić , jak jest naprawdę oraz odejść od toksycznych osób.Za głównych realizatorów programu uznaje się organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego., a także różnego rodzaju organizacje pozarządowe. Często Kościoły i instytucje religijne także wspierają program i starają się zwalczać problem stosowania przemocy w rodzinie tak bardzo, jak tylko potrafią.

Społeczeństwo nie może być obojętne na problem przemocy w rodzinie. Na każdą sytuację trzeba reagować szybko i powiadamiać o tym konkretne osoby. Przemoc wśród najbliższych niestety jest bardzo powszechnym problemem i trudno jest sobie z nim poradzi.