Program Wspierający Rozwiązywanie Problemu Bezdomności

Wspierający Rozwiązywanie Problemu Bezdomności

Osoby bezdomne są obecne w każdym miejscu na świecie. Społeczeństwo powinno być świadome problemu bezdomności i próbować z nim walczy, a także wspierać osoby bez dachu nad głową. Bezdomnym może stać się każdy, niezależnie od sytuacji życiowej. Zazwyczaj ludzie są nastawieni na bezdomnych bardzo niechętnie, jednak nie powinno tak być. Głównym celem opisywanego programu jest zmniejszenie liczby osób bezdomnych, a także osób zagrożonych bezdomnością. Skupia się także na przeciwdziałaniu występowania bezdomności.

Program stawia sobie jasno określone cele. Jednym z nich jest znalezienie osób bezdomnych i pomoc w powrocie do normalnego życia - to znaczy pomoc w znalezieniu dobrej i godnej pracy, znalezienie miejsca, gdzie takie osoby, mogłaby zamieszka, do czasu aż się usamodzielnią, kiedy będą miały określone dochody. Program pomaga także integrować takie osoby ze społeczeństwem. Jeśli przez tyle czasu były odizolowane i nieakceptowane przez innych ludzi, to bardzo trudno jest im znowu zacząć normalnie żyć i nawiązywać kontakty z innymi osobami. Program skupia się również na ochronie zdrowia i życia osób bezdomnych, to znaczy stara się zapewnić im opiekę zdrowotną, a także zapewnić jedzenie i miejsce do spania. Ważne jest też dostosowanie miejsc, w których przebywają bezdomni do odpowiednich standardów, na przykład noclegowni czy schronisk.

Należy pamiętać o tym, że bezdomność to bardzo poważny problem i trudno jest dotrzeć do takich osób, ponieważ mają oni ograniczone zaufanie do innych ludzi.